Неучебни дни за учениците от СУ „Цанко Церковски“ и за всички ученици от община Никола Козлево

Съгласно Заповед на Министърът на МОН – дните от 4 до 6 март, включително -са обявени за неучебни.

Учебните занятия се възстановяват в понеделник – 9 март.

Учителите да преструктурират занятията си, съгласно изискванията.