Моите малки-ГОЛЕМИ актьори

Учениците от четвърти клас и тяхната класна ръководителка ви канят

да се насладите на тяхното мини -театрално представление: