Месец май – месец на българското образование – Майски празници

Месец май – един от най-красивите и знакови за българската просвета и култура месеци, изпълнен с много емоции за всички българи. Празниците в училищата ни винаги са свързани с възпитанието в чувство на родолюбие, духовност, признателност, толерантност, национална принадлежност и гордост.

Виртуалната среда, не само че няма да попречи на тази традиция, а ще я обогати. С писмо № 9105-144/24.04.2020 г., вх. РУО1-8816/24.04.2020 г., министърът на образованието и науката обяви май за месец на образованието.

Месец май е пълен със знакови, празнични дати и за всяка от тях може да се разкаже, да се напише есе, да се създаде презентация или видеоклип, табло и пр., всичко това е възможно във виртуална среда.

Ето някои от датите, за които учениците от училището ни създадоха по нещичко, за да се почувства празничната обстановка, макар всичко да е направено  от дома, на личните си устройства или на лист от тетрадка. Няма да пропуснем нито един клас, нито един участник – всички ще намерят място в тази страница, посветена на майските празници. Все пак нашият празник, на всички ученици и учители, най-вече, е 24 май – Ден на славянската писменост и култура, та педполагам, че повечето изяви ще са в тази област, но все пак да изредим по-важните празници през този месец:

1 май – Международен Ден на труда.

6 май – Гергьовден – Ден на храбростта.

8 май – Международен ден на Червения кръст и на Червения полумесец.

9 май – Ден на Европа.

11 май – Ден на светите братя Кирил и Методий.

12 май – Международен ден на медицинските сестри.

21 май – Международен ден на културното многообразие за диалог и развитие.

24 май – Ден на българската просвета и култура, и на славянската писменост.

Да започнем с първите, които ни изпратиха информация какво са направили: 

И да започнем с авторът на тази страница

Силвия Георгиева – учител ИТ, заедно с Айше – 7 клас, Деси и Никола – 5 клас

ARVE Error: Invalid URL https://sounkozlevo.org/wp-content/uploads/2020/05/Видео-интервю-за-24-май-последно.mp4 in mp4

9а клас, с класен ръководител Сечгюл Халилова

Учениците от 9а клас, по време на часа на класа, отбелязаха майските празници – “6-ти май” и “24-ти май”.

Беше им зададена задача да напишат есе върху тези теми.

Неше Назиф – преподавател по ИИ – сборна колекция картини на ученици от различни класове
Алекс – 6 клас
И още нещо интересно от Алекс – в часа по ТП са имали задача да  правят курабийки от сладко или солено тесто като буквичките за 24 май
Мелиса – 10 а клас
Мелин – 10 а,  Симона и Осман – 6 клас
Дилбер, Джандан и Ниляй – 9 а клас
Недялка Радева – 12 а клас
Есета от Кремена Иванова и Пламена Господинова
Мария Балчева – психолог
Темата за днес в часовете на учениците със СОП е 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Това са имената на учениците с които работя – 3 клас – Стефан Стефанов и Петър Илиев, Александър Гочев – 6 клас.
1. Свещената азбука – Заветът на Св. Св. Кирил и Методий –https://youtu.be/Y6OVTCVYNV0?t=25
2. 10 факта за българската азбука –https://youtu.be/dZUoe5StKQA
3. Хор „Бодра смяна” – Върви народе, възродени! – https://youtu.be/RRYS_0qQRY4
4. Песничка за азбуката –https://youtu.be/khsJog6XL-E
Даниела Димова – 9б клас
Евгени Генчев – 8б и от класовете, в които преподава
Стефан Стефанов – Анелия от 8а клас
Росица Стоянова – класен ръководител 6 клас
Галя Колева – класен ръководител 1 клас:

IMG_1812

Линкове: https://www.liveworksheets.com/rm612244ym
https://www.liveworksheets.com/yo398513ky
https://read.bookcreator.com/bY2Jvp0SWbNI0HmNRkHwiiNkkyr1/xFpH989uSE-KUKQt9xqWwA?fbclid=IwAR3xmvg3cK4TdVI_qBtjci6Iq5cG0kvOHmf759IQpiDufhgw866dmKIZnGQ

Славка Бозаджиева - класен ръководиел 4 клас
  
ARVE Error: Invalid URL https://sounkozlevo.org/wp-content/uploads/2020/05/Селин-рецитира.mp4 in mp4
ARVE Error: Invalid URL https://sounkozlevo.org/wp-content/uploads/2020/05/Нурсен.mp4 in mp4
ARVE Error: Invalid URL https://sounkozlevo.org/wp-content/uploads/2020/05/Мелек-Басриева-песен.mp4 in mp4

Марияна Пантелеева - възпитател
Рисунки, преразказ за делото на Кирил и Методий, илюстрации, картичка за 24 май, 
препис на стихотворението "Кирил и Методий" - Никола Фурнаджиев, отговори на 
въпроси от интерактивни работни листи.
ARVE Error: Invalid URL https://sounkozlevo.org/wp-content/uploads/2020/05/ванеса-3-клас-за-24-май.mp4 in mp4
Елис Яхова - учител по ИТ
 Кение Сюлейман и Илиасе Али - възпитатели
ARVE Error: Invalid URL https://sounkozlevo.org/wp-content/uploads/2020/05/prezentatsiya-ЦДО-5-6-7-клас.mp4 in mp4
 Илиян Илиев - класен ръководител 8а клас - презентация от Елена Димитрова - 8 а клас
ARVE Error: Invalid URL https://sounkozlevo.org/wp-content/uploads/2020/05/24_May-Илиев.mp4 in mp4
 Ивалина Христова - учител професионални паралелки

https://www.youtube.com/watch?v=F36pfDY-Mtg&feature=youtu.be

Елена Тодорова – учител професионални паралелки

ARVE Error: Invalid URL https://sounkozlevo.org/wp-content/uploads/2020/05/24-май-елена-тодорова.mp4 in mp4

 

 Росина Йорданова - учител професионални паралелки
Селиме Мохамедова - класен ръководител 2 клас
ARVE Error: Invalid URL https://sounkozlevo.org/wp-content/uploads/2020/05/24май.mp4 in mp4

         


Несрин Басри - възпитател 1 клас
https://www.youtube.com/watch?v=M2Ji_OSblnA&fbclid=IwAR2g68JQd0HUynqGg9yk_NaFtLZ87E4W4uEKcIvTkEmZqt_weSrTZCS_Pb4
   

Айнун Юсуф - класен ръководител 11 а клас

ARVE Error: Invalid URL https://sounkozlevo.org/wp-content/uploads/2020/05/Бурчин.mp4 in mp4
ARVE Error: Invalid URL https://sounkozlevo.org/wp-content/uploads/2020/05/Гинка.mp4 in mp4
ARVE Error: Invalid URL https://sounkozlevo.org/wp-content/uploads/2020/05/Динка.mp4 in mp4
ARVE Error: Invalid URL https://sounkozlevo.org/wp-content/uploads/2020/05/Есра.mp4 in mp4
ARVE Error: Invalid URL https://sounkozlevo.org/wp-content/uploads/2020/05/Миро.mp4 in mp4
ARVE Error: Invalid URL https://sounkozlevo.org/wp-content/uploads/2020/05/Рена.mp4 in mp4