Материалознание – РПП – Проект „Иновативно училище“

Преподавател: Росина Йорданова

Иновативен час – разясняване на непознати думи, влизащи в понятията от учебната дисциплина