Математическа логика

Описание: Учениците решават математически ребуси, загадки, магически квадрати, като развиват въобръжението и логиката си.
Изисквания:
Продължителност на учебния час: 45 мин.,

Възраст от 8 до 9 клас, Брой часове: 36 на Година
Начална дата: 2/11/2019, Крайна дата: 6/30/2019
Брой ученици в група: 8,

Тематична подобласт: Математическа логика,

Тип: Дейност по интереси, Дата на публикуване: 1/21/2019

Ръководител: Росица Стоянова