Математика – ИУЧ – 8 а – Проект “Иновативно училище”

Преподавател: Илиян Илиев

Иновативен час по математика: 

Ученици с дефицит  по математика, според направеният първоначален тест,

са главните герои в този час. Тестът бе със средно ниво на трудност, но въпреки това

резултатите бяха  незадоволителни. Една част от учениците се занимаваха с таблицата

за умножение, други с рационални числа, а на дъската учител и ученици провеждаха

“математически  диалог” при решаването на първите пет задачи от теста.