КЛУБ „ВОЛЕЙБОЛ – ВЕЛИКАТА ИГРА”

Описание: Овладяване и прилагане на спортно-техническите и тактическите знания и умения в тренировъчния и състезателен процес.
Изисквания: Познава същността и функциите на тренировъчното натоварване, умора и възстановяване.Да не са освободени от физическо натоварване с ЛКК или ТЕЛК решение.
Продължителност на учебния час: 45 мин.,

Възраст от 8 до 11 клас, Брой часове: 36 на Година
Начална дата: 2/6/2019, Крайна дата: 6/30/2019
Брой ученици в група: 16,

Тематична подобласт: Колективни спортове,

Тип: Дейност по интереси, Дата на публикуване: 1/21/2019

Ръководител: Даниела Димова