Математика-любопитно-магията на числата

МАГИЯТА НА ЧИСЛАТА

Обърнете се с доверие към загадъчните и чудни символи на числата, които ще Ви помогнат в изграждането на живота Ви. Научете се да поемате в ръце собствения си живот, научете се да почувствате наближаващите вълни на щастие, които често пъти много трудно могат да се усетят и по този начин се опитайте да ги хванете.

Цифрите винаги имат принцип на подреждане. Този принцип трябва да пренесете и във всекидневния си живот и ще видите, ще почувствате колко грижи и проблеми се решават от само себе си и колко сте освободен и подготвен за да гледате живота открито.

Хората още от времето на Вавилон са се интересували живо от значението на буквите и цифрите. С тази магическа игра се срещаме и в историята на исляма и в тази на евреите. Тази игра е съществувала във всички времена и често пъти е носела изненадващи резултати.

 

Букви и цифри

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

22

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Х

Й

(К)

Л

М

Н

О

П

Р

С

Ю

 

Т

У

Ф

(Х)

Ц

Ч

Ш

Щ

Ъ

 

 

Ь

(Ю)

Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: В някои методологии К, Х и Ю са царски числа и имат съответно стойности:

11  и  22

К        Х

Ю 

 

За да определите цифрите на Вашето име, трябва да направите следното:

Напишете своето име и фамилия, като под него от таблицата означите съответстващите на буквите цифри. Съберете ги и ще получите сбор от числа, които доведени до една цифра означават вашето щастливо число. По такъв начин вие можете да анализирате собственото си име, като не само събирате цифрите, но можете да ги разделяте на части и да отчитате зависимостта между букви и цифри. Направете опит с името на съпруга си, съпругата, приятели. Често пъти можете да се изумите от получения резултат. Това е една забавна игра, с която са се забавлявали и преди сто години. По-долу ще Ви дадем един пример за изчисление, след това с помощта на таблицата ще имате възможност на научите значението на цифрите в кратък вариант и пълното значение на първите 20 числа, защото след като се запознаете с тях, ще можете да осмислите и останалите числа, независимо дали това е сума на кръст на по-голямо число, дали ще разделите поотделно цифрите или ще ги отделите.

 

Пример за изчисление

 

С   И   Л  В   И   Я       Г   Е  О   Р   Г   И  Е   В   А

9   9   3   3   9   3       4   6  6   8  4   9   6   3   1

 

Можете да изчислите Вашето щастливо число като съберете всички цифри от двете си имена: 9+9+3+3+9+3+4+6+6+8+4+9+6+3+1=83; 8+3=11, което в този случай е едно положително число. Същото можете да направите като поотделно сумирате цифрите на малкото име или на фамилията си, както и броя цифри съставляващи името ви, например СИЛВИЯ има 6 цифри, което е числото на пълноценността или съвършенството. Анализирайте и опитайте да осмислите значението, което придава името на вашата съдба, на работата, любовта или брака ви. Запомнете, че от името и фамилията Ви се образува Вашето щастливо число, а всяко едно от имената Ви подсказва под влиянието на какви фактори се намира вашата личност. Името определя не само пътят извървян от вас до момента, но и може да ви помогне в бъдещите срещи и контакти с работодатели или приятели, с роднини и близки.

Пълно значение на цифрите

 

1          –           Оригинално число, обозначаващо Единството, с което може да се извика Бог и което е имало голямо значение при формиране на християнската религия. Нека се помни, че това число не може да се променя, защото ако умножим 1 с 1, винаги дава 1. а така започват и приказките: “Имало едно време едно…”, което начало напомня за невъзможността да бъде променено това основно число.

2          –           Може да има положителен и отрицателен смисъл. Числото 2 сломява Единството, а от друга страна обозначава една “двойка”, една “половинка” и по този начин и това, за което винаги сме мечтали: щастливото обединяване на две неща.

3          –           Числото 3 обаче е действително магично число. Появява се при Светата Троица: баща, Син и Светия Дух. Възкресението става на третия ден, а Спасителят се явява три пъти пред учениците си. Трима са Тримата Царе, които отиват във Витлеем. И накрая, отбелязваме три християнски празника: Коледа, Великден и Петдесетница, абстрахирайки се от празниците, посветени на Светиите и нямат нищо общо с тройната хармония. Още в древността са считали, че тройката е свещено число. Много от амулетите са правени с формата на триъгълник. Казват, че три е повече от две и символизира Бащата, Майката и Детето, а също Рая, Земята и въздуха. Почти винаги е триъгълна формата на това, на което се позоваваме, което е запазило своята мистичност, кореняща се в религията. Не случайно говорим за човешкото единство на Дух-Тяло-Душа.

4          –           Обратно, числото 4 е обикновено число. Не обещава нито щастие, нито неудачност, а насочва към “реда на времето”. Познати са например четирите състояния на луната: Новолуние, пълнолуние, цяла луна и лунно затъмнение. Познати са четири полюсни места, където трябва да достигне Евангелието и четири естествени измервания: височина, дълбочина, дължина и ширина. Не бива да забравяме и за  четирите годишни времена: пролет, лято, есен и зима. Както и за четирите елемента: огън, вода, земя и въздух. Това число винаги е обозначавало подредено единство, като например квадратът: създава винаги усещането за чисто единство.

5          –           Петицата е любовта и бракът, а също така познаваме петицата и като число на всяко живот нещо. През пролетта разцъфват много цветя с пет венче листчета, имаме пет пръста, а така също човекът е надарен с пет сетива. Сумирайки, можем да обобщим, че това е едно неспокойно число, свързано с живота на човека и главно на героя, а така също и с властта на всичко женствено. А иначе в Светото писание съществуват петте мъдри жени и петте глупави девици. Когато откриват известният парфюм “Шанел 5”, вероятно мотивът е бил въздействието на числото 5. числото пет въплъщава неспокойството и жизнената сила. Свързват петицата с женствеността, както и с мъжествеността, както и с веселото оживление.

6          –           Числото 6 е едно цялостно число. За шест дни Бог създава света. На шестия ден разпъват Христос на кръста и краят настъпва на шестия час. Старо земеделско правило е, че 6 години земята трябва да се обработва, а на седмата да се остави да почива. Числото 6 фигурира често като два триъгълника, вместени един в друг, което образува шестолъчна звезда. В тази форма познаваме най-напред звездата на Давид. Числото 6 се явява и върху дрехата на Дева Мария и върху короната й. Освен това шестоъгълник намираме и в природата-върху изумителния пчелен кошер, както и във формата на снежните кристали.

7          –           Седмицата винаги е покорявала човечеството това е числото на мъдростта. Има седем планети: Слънце, Луна, Юпитер, Меркурий, Марс, Венера, Сатурн, които определят живота на човека в астрологията; има седем дни в седмицата, а седмият е за почивка. Състоянията на луната се променят на всеки седми ден. Млечните зъби изпадат в седмата година, на 14 години встъпваме в пубертета, на 21 години човек става зрял. Така можете да продължите до седмия Х, на всяка седма година става някаква промяна. Често пъти се проявява като молитва на Доброто за живота и света, седем пъти.

8          –           Вече стана дума за числото осем, което изразява доброто пожелание, тъй като осемте златни комбинации са тези, които трябва да донесат късмет. Грижливо това е подготвено за числото осем, като по този начин се създава една магическа връзка. Навярно не казват ли, че път с осем лъча води към щастието, а влъхвите вмъкват в планинската реч на Христос осемте щастия.

9          –           Числото 9 е образувано от светото число три. В този смисъл съдържа съвършенството и при много народи в древността е играло важна роля. Знаем, че според християнството Христос е починал в деветия час. Освен това считат, че това число има важна роля при лечението на редица болести, ако се използват девет различни билки. Не трябва да се изпуска от вниманието ни, че в хороскопа деветата къща е на божественото обожание и мъдрост, както и на книгите и писанията и че е под влиянието на Юпитер, а това означава късмет. Можем също така да кажем, че числото носещо щастие е 8+1=9, което засилва символичното му действие.

10        –           Десятката е едно кръгло цяло. В Християнството 10 се появява най-напред в Десетте божи заповеди, но и при десетте деца на Йов, Светия Дух (синовете) със седемте ценни качества и Троицата (дъщерите) – Вяра, Надежда и Любов. В математическата система 10 е полезно число. В древния Рим Декано е командвал 10 войници, докато Центурио10 х 10, т.е. сто войника.

11        –           Числото 11 наричат нямо число или число на греха. Понякога е синоним за едно зловещо предзнаменование, понеже се намира между две важни кръгли числа: 10 и 12. но и Йосиф е видял, че и Слънцето, а пък и Луната и още 11 звезди са му се поклонили, ето защо не бива числото 11 да се тълкува само в отрицателен смисъл. В исторически аспект можем да говорим малко за това нямо число. В древен Рим са използвали винаги 11 души за преследване на злодеите. Нека направим огромен скок в миналото: навярно много хора са чували за Света Орсола, която е пазила 11 000 девици.

12        –           12 означава един затворен кръг. Изброяваме 12 месеца и въпреки десетичната система говорим за дузина. Денят се състои от 12 часа, а също има дванайсет зодиакални знака, които се разделят на 4 групи по 3 знака. Исус е имал 12 ученика, Улицата на кръстовете има 12 кръста, Исус е бил 12-годишен, когато е влязъл в църквата, в райския Ерусалим има 12 порти, а в заколението на агнетата вземат участие 22 х 12. системата на дузините се отпечатва дълбоко в човешкото мислене и както вече споменахме, е било невъзможно тя да се смени напълно с десетичната бройна система.

13        –           Какво е числото 13? Носи ли 13 щастие, или по-скоро нещастие? Човечеството никога не е имало единно мислене по този въпрос. Едва след седемнадесети век числото 13 се превръща в число, носещо нещастие. Например казват, че никога не трябва 13 човека да седнат на една маса. Негативното предубеждение намираме и при тринадесетия апостол Юда, който предава Исус. Евреите често са считали числото 13 за положително число. Споменаваме също така 13-те райски извора, 13-те порти на Помилването, реката на 13-те лечебни цяра. През седемнадесети век числото 13 се превръща в истински нещастно число. Вярно е, че за крал Луи 13  това число е било щастливо. Той се оженва за тринадесетгодишната австрийка Анна.

14        –           14 е числото на Светиите Помощници. Първата четвърт на Луната продължава 14 дни, докато достигне фазата на пълнолуние. Естествено тук роля играе и удвоеният седемдневен цикъл, който излъчва магичната седмица на мъдростта. Ето защо 14 е важно число в човешкото съществуване и в разпределението на 14-те дни. В Библията става дума за 14 Светии Помощници и в редица европейски приказки се разказва за 14 ангелчета, които бдят над съня на малкото дете. По този начин числото 14 означава число, което брани и помага и което се намира под влиянието на един добър знак.

15        –           15 е едно малко лунно число. Най-напред обаче има значение в математиката, защото е сбор от първите пет цифри: 1+2+3+4+5=15. тук е и магическият квадрат, който се построява около числото 5 и който винаги дава като сбор числото 15. в древен Рим е имало 15 избраници, които достигат до светите книги на Свети Сибила.

16        –           16 е символ на цялото, на мярката и числото на съвършенството. В различните древни общества са считали, че човекът се състои от 16 части, а така също и красотата на жената има 16 знака. Старите римляни са смятали с крака, което означава 4 длани с по 4 пръста. Един “крак” означава 16 пръста. Членовете на ордена на Розата в Италия в средните векове са считали числото 16 като число на съвършенството, съдържащо философския елемент 4 х 4.

17        –           Числото 17 е число на “надминаването”. Водолеят започвал на 17-ия ден от втория месец и свършвал на 17-ия ден в седмия месец. Юлис, древният герой е прекарал 17 дни на един сал. Ето защо изглежда, че 17 има нещо общо със строителството на кораби и салове, или пък с такъв предмет, който да устои на морските бури. Има едно старо поверие, според което за строеж на кораб по възможност трябва да се отрежат дърветата на седемнадесетия ден.

18        –           Числото 18, това е два пъти по девет. Само заради това неговото място е особено. Приемаме го като циклично число, защото положението на Слънцето и Луната се повтаря на 18 години. Според християнските традиции сбъдването на закона се осъществява чрез милосърдието. След 18 години боледуване жена-инвалид оздравява. Същевременно 6 х 3=18 като резултат показва доверието в Светата Троица по отношение на “доброто дело”. И най-накрая 18 е свързано с 8, което означава, че носи и малко щастие.

19        –           19 е почти 20 и ако го свържем с Луната означава, че това е едно циклично число, защото като минат 19 години всяко лунностоене  пада отново върху същия ден на слънчевата година. Числото 19 е важно и в хороскопа, защото 12те астрологични знака събрани със седемте планети дават общата цифра 19.

20        –           И накрая 20, за да сме точни, трябва да кажем, че няма никакво магическо значение. Но пък това число е много важно в аритметичната ни система. С десетте пръста на ръцете ни и с десетте пръста на краката ни означава началото на смятането. И до днес правим изчисления с различни мерни единици, които винаги се базират на числото 20.

КАКВА Е ВАШАТА ОРИС?

 

Кабалата е една от най-древните мистични учения, която търси връзката между очевидно житейското и “предначертаното”, т.е. рамките, в които всеки човек, въпреки волята и развитите си качества е затворен. Чрез силата на числата, кабалиститегадаят за съдбата на всеки отделен индивид. Знаменитият метод се гради на числото 142857, което притежава космическата хармония. Умножено с 2 дава число със същите цифри, но разместени – 142857 х 2 = 285714. За да разберете и Вие дали звездите ви покровителстват и какво ви е отредено от орисниците, то направете следните елементарни математически преобразувания. напишете годината, месеца и деня на вашето раждане. Например, ако сте родени на 18 април 1968 год., то ще получите цифрата 1968418. Към това число прибавете кабалистичното:

1968418+142857=2111275

От числото премахнете нулата и повтарящите се цифри. В нашия случай се получава 75. Сега съберете останалите цифри: 7+5=12. Ако числото е над 12 още веднъж съберете цифрите. А ето и самото тълкувание на тайнствената кабала за вашата съдба.

1.       Родени сте под щастлива звезда и имате щастието да градите живота си според собствената си воля, а не по стечение на ситуацията. Вашето житейско правило: “Щастието е като здравето – ако не го забелязваш, значи го имаш.”

 1. Вашият характер е труден, пълен с противоположности и обърканата ви душевна нагласа може да се отърси от несигурността си единствено, ако си набележите строго определена цел, т.е. не трябва и да си помисляте да раздвоявате усилията си в няколко начинания. Пътят ви към добър живот е усиления труд за осъществяването му. Съдбата ви съветва: “Посейте постъпка и ще пожънете навик; посейте навик и ще пожънете характер; посейте характер, ще пожънете съдба.”
 2. Вие сте галеник на съдбата и трудно бихте почувствали, че животът не е само пъстроцветен декор на сцена, а и низ от житейски несгоди. Съдбата ви предупреждава: “Няма рози без бодли.”
 3. За съжаление, колкото и да ласкаете “късмета” си, той все бяга от вас. Щастието винаги остава на една ръка разстояние от вас, но прекрасно е, че вие въпреки това сте върл оптимист. За вас е успокоението, че старините ви ще са белязани от щастлива звезда. Житейската ви утеха е: “Ако не можеш да заповядаш на света, заповядай поне на себе си.”
 4. Вашата съдба е борбата. Вие постигате всичко с много воля, устременост и хъс и почти винаги успявате. За съжаление щастието ви спохожда единствено в една посока. Иначе (най-вече в личен план) изживявате несгодите сам. Съдбата препоръчва: “Запознайте се с голямото нещо, докато е още малко.”
 5. Ако не беше твърде бунтарската ви природа и постоянната ви мнителност, бихте могли да осъществите благосклонните виждания на орисниците за съдбата си, но буйността и необуздания характер определено не са от положителните качества, които биха допринесли за това. Съдбата за Вас: “Човек се лъже почти винаги, когато иска да постъпва хитро във всичко.”
 6. Съдбата ви гали рядко, но когато спусне птичето на късмета над вас, внимавайте да не го изтървете, защото иначе житейския ви път е осеян от изпитания и лекомислени грешки, с които вие очевидно не можете да се справите сам, но когато съдбата ви се усмихне, тя го прави доста щедро. Вашият девиз: “Да знаеш да чакаш, е велико средство за успех.”
 7. Вие не сте роден под нещастна звезда, но правите сами живота си труден. Бързите настроения, невъзможността да се справите сам със себе си, ви тласка към крайни мерки. Чувството, че сте изигран, неразбран и отритнат от обществото, заради трудния си нрав и инат, напълно заслужено ви отрежда място в ранглистата на вечно оплакващите се от живота, а всъщност (ако се огледате, ще видите, че с малко воля и усмивка) нещата са даже изцяло под ваш контрол. Вашият съдбовен шанс: “Онези, които се оплакват от съдбата, имат повече причини да се оплакват само от себе си.”
 8. На вас единствено не ви достига кураж и увереност в собствените ви възможности и това е причината да бяга успехът от вас. Изживявате се като песимист, но нямате основания да се оплаквате от липса на възможности за реализация и реален шанс за достигане на високи лични и професионални успехи. Следвайте стриктно: “Не падайте духом; не успееш ли, започни отново”.
 9. Честито! Вие не само сте родени под щастлива звезда, но и притежавате идеална нагласа за живота и знаете как да постигнете заветните цели. Внимавайте само да не си набележите твърде висока бариера! Пътят ви в живота: “ Обичай всички, доверявай се на малцина, не навреждай никому”.
 10. Вие сте от малцината, които с малко труд и ясни цели постигат комфорта, за който мечтаят. Помислете обаче, дали не може да продължите с по-висши цели, отколкото да се задоволявате с вече постигнатото, защото на вас не ви липсва нито късмет, нито възможности. Помнете: “Леността се движи тъй бавно, и бедността я настига много лесно.”
 11. Твърде много сте заети с чуждото щастие и не забелязвате, че вашето едва мъждука. Имате шанса да разгорите пламъка, но в характера ви за съжаление присъства колебанието и нерешителността и все изчаквате удобен момент, който понякога или ще ви подмине, или вие ще забравите да видите. Вашата грешка: “Никое щастие не е тъй голямо, както е голям страха.”

Ако вече сте прочели значението на числата, тогава знаете, че още в древни времена са се занимавали с аритметика и още от столетия числата по един странен начин въздействат върху човечеството. Още преди човек да е можел да смята или да извършва изчисления, налице е била една минимална аритметика, която е имала определено значение за живота на човека от каменната епоха.

            Обратно, днес съвременният човек признава още повече магическото и символичното значение нанумерологията, отколкото когато и да било друг път. Всички ние, по характерен начин повече или по-малко се привързваме към ритъма на числата. Някои просто виждат математическия ред в тези ритми, други пък се интересуват от него само заради парите. Но който е искрен към самия себе си, знае, че въпреки всичко определени числа имат много по-голямо значение в личния му живот. Не случайно един договор, обещание или документ се потвърждава три пъти. Една грешка може да се повтори само веднъж, но два пъти не; добрата фея от приказките изпълнява винаги три желания и най-сетне усилията ни в училище винаги се оценяват с цифри.

            Не са редки случаите, когато определено число се приема за щастливо число. За всеки човек поотделно това може да бъде различно, но в живота тези цифри имат своето значение. По много различен начин се раждат числата, които носят щастие.

            Понякога от символичната система на числата излиза и тяхното значение, а се случва те да дойдат и като просветление.

            В един хубав ден Вие неочаквано възкликвате: “Това е моето число!” Изигравате го на тото, на рулетка и сте вече уверен, че това число има подчертана роля в живота Ви. Убеждението дава право на убедения, той вярва в своето число и числото му рядко го изоставя.

            Успоредно с това  множество от цифри ни следват в живота, а ние познаваме вече и тяхното значение.

            Числата имат голямо значение за хороскопа. Много е важно да знаем къде можем да намерим планетата, носеща ни щастие и под какво нейно стоене сме се родили. Но нека не абсолютизираме щастливото или зловещото за нас число.

            Във време на несигурност и отчаяния, а в живота ни има твърде често такива моменти и колко често не можем да получим помощ – тези числа-символи са като ръка, които се протягат към давещия се.

            Не бива да оставате на съдбата намерените от Вас числа. Независимо от това в каква депресия се намирате или колко безутешно е настроението Ви, много е важно да се научите да вярвате в собственото си щастие. Не бива да скачате във водата, независимо, че знаете да плувате.

            Изберете един спокоен час и се задълбочете в колоните с цифри. В един определен момент ще почувствате отвътре, че цифрите се отнасят до Вас и ще намерите съвсем индивидуална, дълбока връзка с тях. Това не е нужно да изразявате с думи, трябва да почувствате отвътре, че тези числа означават промяната на съдбата Ви. Кълнът на надеждата се ражда от това убеждение и с крилата на тази надежда вече ще се открият портите на новото начало.

            Ако сте загубили ценността на щастието и живота си, учете се отново. Само по този начин духът Ви ще се подготви отново за красотата на живота, за щастието, което могат да бъдат Ваши и единствено Ваши.

Материалът е копиран /само част/  от оригиналната страница на адрес:

http://www.meridian27.com/fun/Numero.htm

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *