ИТ – ИУЧ – Проект „Иновативно училище“

Преподавател: Тамер Гемеджи

Час по ИТ – Приложни програми – учениците въвеждат текст, форматират и търсят непознатите думи в тълковен речник – онлайн – преписват значенията.