ИТ – ИУЧ – Проект “Иновативно училище”

Преподавател: Сечгюл Халилова

Учебна 2019-2020 година

Иновативен урок – математика – Сплим – математическа кръстословица

за концентрация и логическо мислене.

Учебна 2018-2019 година

Снимки от раздаване на брошура “Кратък правописен речник” в 8а клас:

За деня на търпението – учениците изработиха екипно презентация, направиха проверка

за правопис и граматика и я представиха пред класният си ръководител.

В час по ИТ – в иновативни десет минутки учениците вече са въвели избран от преподавателят текст в WORD, съгласно заданието от учебната единица, но в десетте минути проверяват в тълковен и правописен речник  подчертаните думи.