Информация за изпълнението на делегираният бюджет и протокол на ОС – м.декември 2021 година