ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

Кандидатстване за нов проект Иновативни училища, за  4/четири години/.

Препис-извлечения от“

Решение на Педагогически съвет

Решение отОбществен съвет

 

З А П О В Е Д

№ 105-58/12.10.2018 г.

за сформиране на  екип за осъществяване на иновативно обучение

в СУ „Цанко Б.Церковски“ с.Никола Козлево


План за дейностите по Иновативно училище

Бланки за реализация на обучението:

ИУ – бланка работен лист за ученика

ИУ – бланка РАБОТНА КАРТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛ

Протокол от открит иновативен урок

Публичност – издадена книга за периода на иновацията

Езикови термини –


Кратък правописен речник – връчен на всеки ученик от 8-мите класове и

изпратен на имейлите им – кликни върху линка, ако желаеш да изтеглиш, съхраниш или разпечатиш.

Иначе разгледай тук:

Раздаване на правописен речник на учениците от 8 б клас

Резюме /протокол/ от срещата на Екипа и учителите, работещи с 8-мите класове с господин Илко Йорданов – експерт в Институт „Отворено общество“ и Евгения Костадинова – Директор Дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование” – гр. София.

Линк към публикация в сайтът на „Мост към бизнеса“:

http://bridgetobusiness.eu/public/portfolios/newsItem.cfm?id=388

 

Снимки от срещата:

 

********************************************************************************************Десетминутка на преподавателят по БЕЛ Недялка Радева – иновативно училище /понеже, за разлика от 8а клас, 8б  нямат часове по БЕЛ – ИУЧ/ и десетминутките, при нужда, са добро решение за изпълнене стъпките по проекта….

**************************************************************************************

Десетминутка в час по ИТ – 8б, с преподавател С. Георгиева.

Изваждане на непознатите думи от темата за часа,

разискване и записване на обясненията.