ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 


СРЕЩА МЕЖДУ ИНОВАТИВНИ И НЕИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА – ПАРТНЬОРИ ПО НП “ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗА 2020-2021 ГОДИНА

Постер: [pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2F%D0%90%D1%84%D0%B8%D1%88-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%98%D0%A3-2020-2021-%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-%D0%903.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Брошура: [pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2F%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%98%D0%A3-2-3-%D1%8E%D0%BB%D0%B8-21-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Презентация – обобщение за изминалият 3-годишен период, с включени в нея състезателни задачи по БЕЛ и математика.

Галерия снимки от проведената среща в Стем кабинет вОУ “Климент Охридски”, с. Пет могили

и дискусионна зала на хотел “Преслав” в к.к. “Златни пясъци”:

 

              

Край на срещата с иновативни и неиновативни училища от юли 2021 година.


Кандидатстване за нов проект Иновативни училища, за  4/четири години/ 2021-2025 г.

Препис-извлечения от”

Решение на Педагогически съвет

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2F%D0%BF%D1%80%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Решение отОбществен съвет

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%B1%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

 

З А П О В Е Д

№ 105-58/12.10.2018 г.

за сформиране на  екип за осъществяване на иновативно обучение

в СУ „Цанко Б.Церковски“ с.Никола Козлево


План за дейностите по Иновативно училище

Бланки за реализация на обучението:

ИУ – бланка работен лист за ученика

ИУ – бланка РАБОТНА КАРТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛ

Протокол от открит иновативен урок

Публичност – издадена книга за периода на иновацията

Езикови термини – [pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F06%2F%D0%95%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]


Кратък правописен речник – връчен на всеки ученик от 8-мите класове и

изпратен на имейлите им – кликни върху линка, ако желаеш да изтеглиш, съхраниш или разпечатиш.

Иначе разгледай тук:

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F06%2F%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BA-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B4%D1%84.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

Раздаване на правописен речник на учениците от 8 б клас

Резюме /протокол/ от срещата на Екипа и учителите, работещи с 8-мите класове с господин Илко Йорданов – експерт в Институт “Отворено общество” и Евгения Костадинова – Директор Дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование” – гр. София.

Линк към публикация в сайтът на “Мост към бизнеса”:

http://bridgetobusiness.eu/public/portfolios/newsItem.cfm?id=388

 

Снимки от срещата:

 

********************************************************************************************Десетминутка на преподавателят по БЕЛ Недялка Радева – иновативно училище /понеже, за разлика от 8а клас, 8б  нямат часове по БЕЛ – ИУЧ/ и десетминутките, при нужда, са добро решение за изпълнене стъпките по проекта….

**************************************************************************************

Десетминутка в час по ИТ – 8б, с преподавател С. Георгиева.

Изваждане на непознатите думи от темата за часа,

разискване и записване на обясненията.