ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

Препис-извлечения от:

Решение на Педагогически съвет

З А П О В Е Д за сформиране на  екип за осъществяване на иновативно обучение в СУ „Цанко Б.Церковски“ с.Никола Козлево

Иновативен урок по Български език и литература – ИУЧ:

Иновативен урок по Математика – ИУЧ:

Иновативен урок по ИТ – ИУЧ: Онлайн състезание – KAHOOT.


СРЕЩА МЕЖДУ ИНОВАТИВНИ И НЕИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА – ПАРТНЬОРИ ПО НП “ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗА 2021-2022 ГОДИНА

Афиш за срещата между ИУ - 2021-2022 г-коригиран в А3
Дипляна за среща ИУ 29 април1 май 22 година
атрактивен тест математика - 1 част
  

Снимки първи ден в СУ “Цанко Бакалов Церковски”

Снимки втори и трети ден – дикусионна зала на хотел “Плиска” – Златни пясъци

СРЕЩА МЕЖДУ ИНОВАТИВНИ И НЕИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА – ПАРТНЬОРИ ПО НП “ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗА 2020-2021 ГОДИНА

Афиш – Постер:

Брошура:

Галерия снимки от проведената среща в Стем кабинет вОУ “Климент Охридски”, с. Пет могили

и дискусионна /конферентна/  зала на хотел “Преслав” в к.к. “Златни пясъци”:

Край на срещата с иновативни и неиновативни училища от юли 2021 година.


Кандидатстване за нов проект Иновативни училища, за  4/четири години/ 2021-2025 г.

Препис-извлечения от”

Решение на Педагогически съвет

Решение отОбществен съвет

 

З А П О В Е Д

№ 105-58/12.10.2018 г.

за сформиране на  екип за осъществяване на иновативно обучение

в СУ „Цанко Б.Церковски“ с.Никола Козлево


План за дейностите по Иновативно училище

Бланки за реализация на обучението:

ИУ – бланка работен лист за ученика

ИУ – бланка РАБОТНА КАРТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛ

Протокол от открит иновативен урок

Публичност – издадена книга за периода на иновацията

Езикови термини –


Кратък правописен речник – връчен на всеки ученик от 8-мите класове и

изпратен на имейлите им – кликни върху линка, ако желаеш да изтеглиш, съхраниш или разпечатиш.

Иначе разгледай тук:

Раздаване на правописен речник на учениците от 8 б клас

Резюме /протокол/ от срещата на Екипа и учителите, работещи с 8-мите класове с господин Илко Йорданов – експерт в Институт “Отворено общество” и Евгения Костадинова – Директор Дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование” – гр. София.

Линк към публикация в сайтът на “Мост към бизнеса”:

http://bridgetobusiness.eu/public/portfolios/newsItem.cfm?id=388

 

Снимки от срещата:

 

********************************************************************************************Десетминутка на преподавателят по БЕЛ Недялка Радева – иновативно училище /понеже, за разлика от 8а клас, 8б  нямат часове по БЕЛ – ИУЧ/ и десетминутките, при нужда, са добро решение за изпълнене стъпките по проекта….

**************************************************************************************

Десетминутка в час по ИТ – 8б, с преподавател С. Георгиева.

Изваждане на непознатите думи от темата за часа,

разискване и записване на обясненията.