Изпращане на випуск 2020 година – СУ „Цанко Б. Церковски“ – Н. Козлево

По предложение на ученици-зрелостници от випуск 2020, ръководството на СУ „Цанко Бакалов Церковски“, с. Никола Козлево, организира изпращането им на 23 юни 2020 година от 11 часа, на спортната площадка в двора на училището.

С оглед спазване  Наредбите и  противоепидемиологичните предписания, молим броят на родители и придружаващи лица да се ограничи до 3-ма на зрелостник.

от ръководството