Колектив

  Катилиян Костадинов Директор
  Хриска Делева Заместник-директор по учебната дейност
  Емилия Минчева Заместник-директор по учебната дейност
  Светла Костадинова Старши начален учител
  Славка Бозаджиева Старши начален учител
  Галя Цекова Старши начален учител
  Селиме Мохамедова Начален учител
  Снежана Тодорова Старши учител в ПИГ (I-IV клас)
  Марияна Пантелеева Старши учител в ПИГ (I-IV клас)
  Валентин Ангелов Учител в ПИГ (I-IV клас)
  Божидар Постомпиров Старши учител, български език и литература в прогимназиален етап
  Рефат Хюсеин Старши учител, български език и литература в гимназиален етап
  Недялка Радева Старши учител, български език и литература в гимназиален етап
  Люба Постомпирова Старши учител, английски език  в прогимназиален и гимназиален етап
  Евгений Генчев Старши учител, руски език в гимназиален етап
  Росица Стоянова Старши учител, математика в прогимназиален етап
  Илиян Илиев Старши учител, математика в гимназиален етап
  Сечгюл Халилова Учител, математика, информатика и информационни технологии в гимназиален етап
  Айнун Юсуф Учител, информатика и информационни технологии в гимназиален етап
  Силвия Георгиева Старши учител, математика, информатика и информационни технологии в гимназиален етап
   Елис Коджа Учител, информатика и информационни технологии в гимназиален етап
  Росица Маркова Старши учител, история и цивилизация в прогимназиален и гимназиален етап
  Галя Янчева Старши учител, география и икономика в прогимназиален и гимназиален етап
  Дарина Димитрова Учител, биология и ЗО и химия и ООС в прогимназиален и гимназиален етап
  Рувейде Еюб Учител, биология и ЗО и физика и астрономия в прогимназиален и гимназиален етап
  Ралица Георгиева Гимназиален учител
  Росина Йорданова Старши гимназиален учител
  Ивелина Христова Старши гимназиален учител
  Неше Назиф Учител, музика и изобразително изкуство в прогимназиален и гимназиален етап
  Билян Лешков Учител, физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап
  Даниела Димова Старши учител, физическо възпитание и спорт в гимназиален етап
  Илиасе Али Старши учител в ПИГ ( V-VII клас)
  Кение Сюлейман Учител в ПИГ ( V-VII клас)
  Стефан Стефанов Учител прогимназиален и гимназиален етап, Ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“
  Мария Балчева Психолог, учител философски цикъл
  Митка Иванова Ресурсен учител