Колектив

Катилиян Костадинов Директор
Хриска Делева Заместник-директор по учебната дейност
Емилия Минчева Заместник-директор по учебната дейност
Светла Костадинова Старши начален учител
Славка Бозаджиева Старши начален учител
Галя Цекова Старши начален учител
Билян Лешков Учител, физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап
Снежана Тодорова Старши учител в ПИГ (I-IV клас)
Марияна Пантелеева Старши учител в ПИГ (I-IV клас)
Валентин Ангелов Учител в ПИГ (I-IV клас)
Божидар Постомпиров Старши учител, български език и литература в прогимназиален етап
  Рефат Хюсеин Старши учител, български език и литература в гимназиален етап
Недялка Радева Старши учител, български език и литература в гимназиален етап
Люба Постомпирова Старши учител, английски език  в прогимназиален и гимназиален етап
Евгений Генчев Старши учител, руски език в гимназиален етап
Росица Стоянова Старши учител, математика в прогимназиален етап
Илиян Илиев Старши учител, математика в гимназиален етап
Сечгюл Халилова Учител, математика, информатика и информационни технологии в гимназиален етап
Айнун Юсуф Учител, информатика и информационни технологии в гимназиален етап
Силвия Георгиева Старши учител, математика, информатика и информационни технологии в гимназиален етап
 Елис Коджа  Елис Коджа Учител, информатика и информационни технологии в гимназиален етап
Росица Маркова Старши учител, история и цивилизация в прогимназиален и гимназиален етап
  Галя Янчева Старши учител, география и икономика в прогимназиален и гимназиален етап
Дарина Димитрова Учител, биология и ЗО и химия и ООС в прогимназиален и гимназиален етап
Рувейде Еюб Учител, биология и ЗО и физика и астрономия в прогимназиален и гимназиален етап
Ралица Георгиева Гимназиален учител
Росина Йорданова Старши гимназиален учител
Ивелина Христова Старши гимназиален учител
Неше Назиф Учител, музика и изобразително изкуство в прогимназиален и гимназиален етап
Еленка Тодорова Старши гимназиален учител
Даниела Димова Старши учител, физическо възпитание и спорт в гимназиален етап
Илиасе Али Старши учител в ПИГ ( V-VII клас)
Кение Сюлейман Учител в ПИГ ( V-VII клас)
Стефан Стефанов Учител прогимназиален и гимназиален етап, Ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“
  Мария Балчева Психолог, учител философски цикъл
  Митка Иванова Ресурсен учител

Несрин Шефкет Учител в ПИГ (I-IV клас)
Мадлена Георгиева Учител начален етап
Невин Славчева Учител инфрматика и ИТ
Миглена Иванова Учител
Даниела Костадинова Технически секретар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *