История

Ние сме горди, че имаме честта да учим и работим в училище

с толкова богата история!

Първото Българско училище в Никола Козлево се открива преди 127 години / към дата през 2009 година /. Това огнище на просвета, отначало е само от две класни стаи, помещавало се в частна селска къща, но през 1932 година, прераства в голяма и просторна сграда. Сградата, в която днес се учат Нашите деца.  
                В началото на 18 век България е все още под османско владичество.
 Започват последните 78 години от петвековното робство. Това са години на усилена подготовка за така жадуваната свобода. И идва дългоочаквания край на робството. България е свободна, макар и разделена.
Според източниците – през 1878 в този край се преселват много български семейства от Тракия. Преди това района е с преобладаващо турско население, а образованието се осъществявало в турски училища, на турски език. Обучавани били само момчета.
Първото желание , след установяването на заселниците, било да се разкрие Българско огнище за просвета – за обучение на български език, от български учители
Началото е сложено. В дома на свещеника Стоян Енчев две стаи са приспособени за провеждане на учебни занятия. Спазарени са първите учители Димитър Кърклинеца / Керкенезеца в някои архивни документи / и Петър Стоянов, срещу храна и 200 лева заплата, осигурявани от жителите на селото. Открита е дори библиотека, където под инвентарен № 1 е вписана “История славянобългарска”.Започват занятия с деца от 6 до 16 години , обучението се провежда по звуковата метода, учи се от късна есен до ранна пролет, което е по-свободното от работа на полето време, като се има предвид, че по-големите деца са преки участници в селскостопанският труд.
Броят на учениците от 16 -18 през първата година нараства и училището е премествано на два пъти в други сгради, докато през 1893 година получава собствена сграда с три стаи, намирало се в старата черкезка махала. Тогава се сформира и първото училищно настоятелство. През 1897 година се правят образователни реформи – учениците Били разпределени в четири самостоятелни отделения, които дотогава били слети.  През 1903 година се разкрива вечерно училище и вече можем да говорим за истински просветен център – паралелно с децата се обучавали и родителите
Първата световна война дава своето отражение по отношение организацията на учебния процес , имало е прекъсвания. Сградата е използвана и за провеждане на Избори. През 1913 година – неучебна година – учителите участват във войната . Някои от тях остават на бойното поле.
Стигаме до учебната 1921 година. Тогава започва последователно разкриване на 1, 2 и 3 клас, което приключва през 1924 година.Междувременно в този период избухва Септемврийското въстание, което налага закриването на училището, но само за седмица. Дори войната НЕ успява да наруши непоправимо учебният ритъм.
През 1930/31 година – първоначалното училище се слива с прогимназията и става основно. С доброволният труд на родители и ученици е построена нова училищна сграда, открита на 1 юни хиляда деветстотин трийсет и първа година Учебната 1931/32 е първата година в новото училище. Това е сградата, в която днес учат нашите ученици. Тази година е и първата година, в която документите започват да подписват от директор, а не както дотогава – от Главен учител. Първият директор на Дживелското училище е Борис Данчев. От 1934/35 година, когато става подмяната на турските имена на населените места, селото ни вече се нарича Никола Козлево
В Никола Козлево винаги се е давала зелена улица на образованието. Кое от селата в района има средно училище? А в кое от селата по онова време е имало две училища? Защото през 1932 година в Никола Козлево, освен общинското основно е открито и зимно земеделско училище, по-късно, в последното са разкрити още специалности. По време на обучението си учениците засадили 50 декара овощна градина.
Наближава съдбовната 1944 година. Още през 1942 година някои от учителите заминават за Македония, учебният литъм за малко е нарушен, но независимо от всичко нещата се нормализират, учениците започват отново редовни занятия.
Войната приключва, някои от учителите се връщат пак на работа. Следвоенни несгоди – училището е затворено на два пъти през 1945 година заради инфлуенца и скарлатина. Същата година е основано родитело-учителско Сдружение
Идва 1946 година, когато на първи юни, с протокол № 17 училището приема за свой ​​патрон Цанко Церковски / 1869-1926 г. .. / – поет на селската неволя и на селската борба. Неговото име носи нашето училище и досега
През 1950/51 година се приема името класове за 1-4 клас и прогимназиални класове. Същата година е открита и първата детска градина.
На 01.09.1954 година в училището е прекаран първият телефон, а през 1955 то е електрифицирано. 1956 година – училищният двор е подравнен, прекаран е водопровод за първата чешма, оформени са цветни алеи, посадени са дръвчета.
Пак през същата година настъпват реформи в образованието – минава се на три срока, новият правилник определя още – завършващите да полагат изпит само по четири предмета
През 1960 година се разкрива ново селскостопанско практическо училище, което през 1963 вече е професионално техническо училище за ремонт на селскостопанска ТЕХНИКА Година по-късно то преминава към МТУ град Нови пазар.
Минават около десет години, без особени промени, освен в учителският състав.
През 1973/74 година всички български училища преминават на обучение по новата учебна програма на ЕСПУ. Училището в Никола Козлево е все още основно. Така е до 1988 година, когато е получено разрешение за прерастването му в ЕСПУ. Селото, общината вече имат средно училище. Учениците от първият випуск получават дипломи за средно образование и свидетелства за професионална квалификация
През 1990 година училищата от тип ЕСПУ се закриват и нашето училище вече е средно общообразователно. През 2008 година се навършиха 20 години откакто учениците ни имат възможност да завършат средното си образование тук, в Никола Козлево.
През 1996 година директор става Катилиан Костадинов, който работи като такъв и до момента. Още след прерастването му в средно общообразователно, материалната база на училището непрекъснато се подобрява. Разкрити са два компютърни кабинета, подготвена е работилница, оборудвана с шевни машини. Ръководството на училището се заема с разработката на проект за разкриване на профилирано и професионално обучение.
На страната ни са необходими повече високообразовани хора, а това значи бърза и добре обмислена иновационна политика по отношение на образованието. Стъпка в тази насока, за нашето училище, след прерастването му в СОУ, бе разкриването и на паралелки за профилирано и професионално обучение.
Замисленото става реалност. През 2001/02 година в училището са разкрити първата паралелка за профилирано и първата за професионално обучение. Началото на новият век става начало и за нов вид обучение.
Ето защо ние имаме повод да бъдем щастливи – създадохме условия и възможност на нашите ученици да завършат средно образование в нашата община, да връчим в ръцете им след успешно завършване, дипломи, осигуряващи им работа в областта на информационните технологии и шевното производство Нашите очи, като родители и учители, са вперени в тях – в  нашите възпитаници. Стараем се да им дадем всичко от себе си, за да са умни, обучени, здравомислещи, в крак с модерното време хора, да подредят живота си така, както желаят, както трябва, както и ние сме мечтали.
Смятаме, че нашите ученици имат право да се гордеят, че са възпитаници на СОУ “Цанко Бакалов Церковски”, село Никола Козлево. Смятаме и, че ще оправдаят нашето доверие – да съхранят и помнят миналото, да учат, а впоследствие и да работят, за осигуряването на своето и на децата си щастливо бъдеще.
         Ние трябва да пазим и продължаваме традициите. И го правим, като се има предвид, че съхранихме и в книга историческото развитие на образователното дело в селото ни. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *