Заповед за присъствие в училището на учители и ученици, които са включени в допълнително обучение