Заповед с график за поправителна сесия на ученици от самостоятелна форма на обучение – СУ „Цанко Б. Церковски“ – Н. Козлево