Заповед на СУ – относно завишената заболеваемост от грип и респираторни заболявания, в условия на епидемично разпространение на COVID-19