Заповед на Директора, относно условията за разрешено присъствие на персонал и ученици в училищната сграда