ЗАПОВЕД – мерки, във връзка с разпространението на вирус COVID – 19