Заповед за утвърденият план-прием 1 и 5 клас за учебната 2020-2021 г.