Заповед за стипендии – първи срок на 2018-19 учебна година