Заповед за определяне на годишна оценка – самостоятелно обучение 2018 г.