Заповед за обучение от разстояние за дните 1 и 2 април 2021 годиина