ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ-изяви за 19 февруари и 3-ти март

През тази учебна година нашите ученици са инициатори и изпълнители за всеки един от празниците,

за всяка инициатива, съпътстваща училищният живот извън урочните единици.

Празнични табла, беседи, презентации, състезания по повод 146-та годишнина от обесването на Апостола на свободата,

сръчно изработени мартеници и картички за Баба Марта, табла, беседи  и презентации по повод 3-ти март, поднасяне на венци и още и още.

Тук, в страницата на проект “Занимания по интереси” ще публикуваме снимков материал от дейността на всяка група и изявите на всеки клас.

Изяви на класовете с учители по ФВС : Славка Бозаджиева,  Галя Цекова и  Даниела Димова:

Представяне на 8 б клас, с класен ръководител Даниела Димова:

Представяне на 8 а клас, с класен ръководител Сечгюл Халилова:

Представяне на 4 клас и “Креативната работилница” на класен ръководител и ръководител група – Галя Цекова:

 

Предтавяне на 7 клас с класен ръководител Рувейде Еюб:

 

Следват снимки и от изявите на групите, под ръководството на госпожа Неше Назиф – учител по музика и

господин Евгени Генчев – учител по руски език и БЕЛ.