ДЗИ – проверете своите писмени работи от матури 2020 година

Уважаеми зрелостници,

Уведомяваме ви, че припроявено желание от ваша страна, може да се заепознаете с писмените си работи от ДЗИ – БЕЛ и втори ДЗИ.

Проверката може да направите във времето от 10.30 до 12.30 часа , на датите 18 и 19 юни 2020 година, в компютърен кабинет № 1/втори етаж/,

при господин Стефан Стефанов.

Директор: Катилиян Костадинов