ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА В СУ “ЦАНКО Б. ЦЕРКОВСКИ” ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА