ГОДИШЕН ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В СУ „ЦАНКО Б. ЦЕРКОВСКИ“