Вътрешни правила за осигуряване на качеството на професионалното обучение и образование в СУ “Цанко Б. Церковски”

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%9F%D0%94%D0%A4.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]