Върви, народе възродени, към светли бъднини върви….

   “В началото беше словото, и словото беше от Бога и Бог беше словото”.

Това е началото на Библията, подсказваща, че словото е всичко и е навсякъде.

Европа, земя с древна култура, люлка на много цивилизации, рождена майка на велики умове

на човечеството! Тук се намира и нашата земя – България Когато на пролет всичко се раззелени,

тази земя празнува своя най–голям празник – 24 май.
Този ден не е празник на пролетното събуждане на природата, а празник на буквите, на

славянската писменост, на българската книга, на народната просвета и култура.
В далечната 863 година тръгват светите братя Кирил и Методий за Великоморавия.

Те отиват там като пратеници на византийския император, но изпълняват своята мисия като

истински славяни. За целта създават славянската азбука и превеждат най-потребните църковни

книги. Това е кулминационният момент в живота и дейността на Философа. Заедно с брат си

Методий, той заминава при княз Ростислав, за да изпълни делото си – разпространението

на славянската писменост.
Още в началото на своята дейност във Великоморавия братята се сблъскват с интересите на

немското духовенство, което не приема новата славянска писменост. Започва борба срещу

противниците на славянската култура. С апостолска жар последователите на Кирил и Методий

и самите те защитават правото на всеки народ да изгражда собствена култура.
В спора срещу триезичниците, Философът се изправя срещу една теория, която слага бариера

пред развитието на народите и издига една нова идея за правото на всеки народ да създава култура

на свой собствен език. Идеите на Кирил и Методий са светъл лъч за тогавашното време, когато хората

са започнали да търсят правото си за свободно развитие.

Езикът на Кирило-Методиевите книги става четвърти културен език. Наред със „ свещения” латински

зазвучава и славянският.
На своя смъртен одър Кирил не мисли за величието си, а за бъдещето на своето дело. Затова заръката

му към Методий и към последователите им е да защитават постигнатото и да разпространяват славянската

писменост.

„ Гребете, братя, към България!” – са последните думи на Методий към учениците му.

И те отиват и създават първите книжовни центрове: в Плиска, Преслав и Охрид. Трескаво заработва цяла

група от писатели: Константин Преславски, Черноризец Храбър, Йоан Екзарх и самият цар Симеон. Започва

„Златният век” на България. Български книги, със златни и сребърни обкови са изпращани към славянските

земи. България се превръща в първата европейска държава, приела говоримия език за официален, която

дълго време играе ролята на водещ културен и книжовен център за останалите славянски народи.

                                           Затова със заслужена гордост народният поет Иван Вазов казва:
„ Че и ний сме дали нещо на светът
и на вси словени книги да четат.”

                                24 май е празник, какъвто нямат другите народи по света-празник на писмеността,

                                                                                            просветата, културата.

                                            Празник на духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез

                                                                               постиженията на науката и културата.

                                 24 май – най-българският празник!

Заснехме моменти от празника  – поднасяне на венец и цвета пред паметника

на Никола Козлев, чието име носи нашето село.

IMG_20160524_090829 IMG_20160524_090833 IMG_20160524_090840 IMG_20160524_090846 IMG_20160524_091449 IMG_20160524_091732 IMG_20160524_091752 IMG_20160524_091830 IMG_20160524_091917 IMG_20160524_091945 IMG_20160524_091950 IMG_20160524_092017 IMG_20160524_092022 IMG_20160524_092033 IMG_20160524_092037 IMG_20160524_092040 IMG_20160524_092048 IMG_20160524_092053 IMG_20160524_092131 IMG_20160524_092137 IMG_20160524_092158 IMG_20160524_092206 IMG_20160524_092210 IMG_20160524_092226 IMG_20160524_092237 IMG_20160524_092244 IMG_20160524_092247 IMG_20160524_092328

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *