Български народни танци

Описание: Разучаване на хора от всички фолклорни области на България.Обогатяване на двигателната и музикална култура на децата. Разучаване на обработени танци, които биха могли да се използват при различни училищни мероприятия – коледни тържества, преглед на самодейност, първа пролет, 24 май, благотворителни инициативи и др.
Изисквания:
Продължителност на учебния час: 35 мин.,

Възраст от 1 до 4 клас, Брой часове: 56 на Година
Начална дата: 2/6/2019, Крайна дата: 5/31/2019
Брой ученици в група: 13,

Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства,

Тип: Дейност по интереси, Дата на публикуване: 1/21/2019

Ръководител: Мария Тодорова