БЕЛ – ИУЧ – 8 а клас Проект “Иновативно училище”

Преподавател: Рефат Хюсеин

Час от Иновативно училище – разсъждения и даване на определения на непознати или малко познати думи: