“Аз програмирам”

Описание: Програмирането е изключително важно умение, което децата трябва да притежават за в бъдеще. Учениците в групата са от 5-ти и 6-ти клас, които не са минали задължителната подготовка по компютърно програмиране, въведено от тази учебна година в трети клас. Чрез това занимание те ще развият своите способности за логическо мислене, ще научат що е код в програмирането, ще се забавляват, защото кодовите блокове ще създават игри или ще реализират техни интересни хрумвания. Паралелно с обучението по програмиране учениците ще повишават и знанията си по компютърна грамотност.
Изисквания: няма
Продължителност на учебния час: 40 мин.,

Възраст от 5 до 6 клас, Брой часове: 34 на Година
Начална дата: 2/6/2019, Крайна дата: 6/30/2019
Брой ученици в група: 10,

Тематична подобласт: Програмиране и роботика,

Тип: Дейност по интереси, Дата на публикуване: 1/21/2019

Ръководител: Силвия Георгиева

Групата има създаден сайт – Аз програмирам