За децата от Хитрино

 

Когато правиш добро, не ти е нужна благодарност. Стига ти онова затопляне под слънчевият сплит, борещата се с миглите сълза и леко потрепващият глас, с който изричаш: „Това мога да направя за  вас и го правя от сърце – вие  имате нужда от моята помощ сега.“                    Тайничко се надяваш никога да нямаш нужда от нечия помощ, защото е толкова тежко да гледаш болката и безизходицата право в очите. Знаеш колко боли,  и, като добър човек, не искаш другите да изпитат това заради теб….

Добротата. Дали наистина тя ще спаси света? Сигурна съм. Вярвам в това. Фактите го доказват. Трябва ли, обаче, само в кризисни ситуации да проявяваме това безценно качество? И дали не бъркаме добротата с филантропията?

При децата няма как да се объркат двете понятия. Те реагират от  сърце и душа, инстинктивно, почти първично.

Много се изписа за трагедията в Хитрино. Станалото не може да се изтрие  като дата от календара, болката не може да бъде спряна с махване на ръка. Разрушеното може да бъде изградено отново, но ужасът от преживяното не може да бъде изтрит с магическа пръчка.

Всичко това е така, но все пак може нещо да се направи. Можем да помогнем с подадената ръка, с топла дума, да покажем съпричастност.

Реакцията на учениците от нашето училище беше съвсем нормална. Ден-два след трагедията започнаха въпроси, споделяха се идеи – как могат да помогнат…

„Помощ за Хитрино“ – под този надслов, със собственоръчно изработени и надписани кутии за дарения, децата обикаляха сред съучениците си, сред учителите, помощният персонал и обясняваха, че  всеки може да даде, ако желае, ако има възможност, някакви средства, с които да помогнат на първокласник от Хитрино, чието семейство е пострадало при трагедията.

Като автора на тази публикация мога да кажа само едно: Благодаря ви! Обичам ви! От името на своите колеги: Радваме се, че сте наши ученици! Не сме си губили напразно времето – успели сме да изградим у вас здрава и непоклатима ценностна система. Заслугата не е само наша, на учителите, а и на самите вас, като личности, заслугата е и  на вашите родители – отгледали и възпитали тези прекрасни деца.

15666262_1311318662243323_2090610567_n 15673168_1311318575576665_1976789237_n

 

 

 

 

 

Наш ученик – Фатих Фаик – бронзов медалист на Европейско първенство по Киокушин

Фатих Фаик от СК „Киокушин” – Нови пазар  спечели бронзов медал в кат. до 60 кг. при кадетите на Европейското първенство по Киокушин карате в София.

Преодолявайки травма, получена още в първата среща, Фатих записа три последователни победи и загуби на полуфинала, заради неволно нарушение на правилника от негова страна. Другият новопазарчанин Илиян Юнаков, дебютира при младежите до 22 години и въпреки, че загуби от един от медалистите в кат. до 65 кг., показа висок боен дух и добра техника.

Свят без насилие

По повод стартиралата днес Национална кампания „16 дни срещу насилието по отношение на  жените”, да спрем насилието към деца и жени. Тази година мотото на инициативите в нашата страна е „От Мир в дома към Мир по света”.

Първата ни стъпка за включване в инициативата е смяна на фона на нашият сайт в оранжево – цветът, който ще виждаме тези 16 дни в осветените в оранжево по-известни сгради по целият свят.

Всичко, което направим по повод инициативата, през тези 16 дни, в нашето училище, ще намери място в тази публикация, която ще актуализираме своевременно.

Покана за ОБЩО събрание на родителите за избор на Обществен съвет на СУ „Цанко Б. Церковски“

%d1%88%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%83

 

 

 

 

До родителите

П О К А Н А

                    Уведомяваме Ви, че на 28 ноември 2016 година от 17,00 часа в СУ „Цанко Бакалов Церковски“ село Никола Козлево, ще се проведе Общо събрание на родителите за избор на Обществен съвет на СУ „Цанко Б. Церковски“.

Каним избраните на родителските срещи представители на родителите на съответните класове да вземат участие в работата на Общото събрание на родителите за избор на Обществен съвет на СУ.

Информация за правомощията на Обществения съвет можете да прочетете тук:

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
Съгласно чл. 16, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Общественият съвет в училището:

1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;

6. съгласува училищния учебен план;

7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. дава становище по училищния план-прием;

11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;

12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища;

13. участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

 

 

Катилиян Костадинов

Директор на СУ „Цанко Б. Церковски“ с. Никола Козлево

 

1 ноември – Ден на народните будители – тържество за празника

Честит празник, колеги-будители! Да пазим своя род и език е наше свещено право и призвание! Нашият род и език е оцелял след толкова столетия опити да бъдем унищожени! Дерзайте в името на нашето бъдеще-децата!

На 1 ноември отбелязваме Деня на народните будители. В този ден се отдава почит на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.

Сред имената на най-почитаните народни будители са Свети Иван Рилски, Владислав Граматик, Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Васил Левски, Христо Ботев, Хаджи Димитър, Иван Вазов, Любен Каравелов и други.

Славата на пръв будител на нацията заслужено носи Паисий Хилендарски. Народът ни го знае и почита като Отец Паисий. В далечните времена преди повече от два века и половина, през 1762 г., Паисий Хилендарски написва своята малка книжица- „История Славянобългарска“. Негов пръв следовник е епископ Софроний Врачански. В трудни за българите времена, той пише книги за просвета и работи за политическо освобождение.

След Освобождението на България, както интелигенцията, така и масовият човек съзнават подвига на възрожденските писатели и революционери, които създали атмосферата и довели българския дух до решимостта да поведе борба за държавен суверенитет.

През 1922 година Стоян Омарчевска, министър на народното просвещение на България, внася предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември за Ден на българските народни будители. За първи път е честван в Пловдив през 1909 г., а от 1922 до 1945 г. е общонационален празник. От 1945 година празникът е отменен и след дълго прекъсване, със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36 Народно събрание, на 28 октомври 1992 г., се възобновява традицията на празника. Първи ноември официално е обявен за Ден на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната.

Вече е традиция в нашето училище на този ден да отдадем почитта си и на нашият патрон Цанко Церковски – поет, общественик, будител. Школото ни носи неговото име от самото си създаване през 1882  година, цели 134 учебни години.

img_20161028_122111 img_20161028_122209 img_20161028_122213 img_20161028_122228 img_20161028_122232 img_20161028_122240 img_20161028_122323 img_20161028_122407 img_20161028_122429 img_20161028_122451 img_20161028_122711 img_20161028_122922 img_20161028_122925 img_20161028_122928 img_20161028_122936 img_20161028_122945 img_20161028_123009 img_20161028_123015 img_20161028_123028 img_20161028_123053 img_20161028_123123 img_20161028_123130 img_20161028_123144 img_20161028_123224 img_20161028_123246 img_20161028_123345 img_20161028_123402 img_20161028_123416 img_20161028_123428 img_20161028_123434 img_20161028_123452 img_20161028_123534 img_20161028_123546 img_20161028_123618 img_20161028_123623 img_20161028_123643 img_20161028_123706 img_20161028_123733 img_20161028_123749 img_20161028_123807 img_20161028_123830 img_20161028_123857 img_20161028_123915 img_20161028_123932 img_20161028_124006 img_20161028_124034 img_20161028_124102 img_20161028_124215 img_20161028_124218 img_20161028_124235 img_20161028_124242 img_20161028_124311 img_20161028_124320 img_20161028_124519 img_20161028_124535 img_20161028_124635 img_20161028_124750 img_20161028_124813 img_20161028_124827 img_20161028_124844 img_20161028_124858 img_20161028_124906 img_20161028_124913 img_20161028_124925 img_20161028_124942 img_20161028_124953 img_20161028_124958 img_20161028_125016 img_20161028_125117

Национална седмица на четенето 10-14.10.2016г.

 

 

Национална седмица на четенето

10-14.10.2016г.

Първи ден-понеделник,10 октомври 2016г.

Откриване на Националната седмица на четенето-Дарителска акция

„Ден на книгата“

Втори ден-вторник ,11 октомври 2016 г.

Рецитал-ученици от СУ „Цанко Бакалов Церковски“ ще

представят стихотворения на любими български автори  

под надслов „Език свещен на моите деди“

Трети ден-сряда,12 октомври 2016г.

Викторина-състезание по български език и литература

Четвърти ден-четвъртък,13 октомври 2016г.

Изразително четене на приказки,разкази.

Посещение на библиотеката  в НЧ „Пробуда“-с.Никола Козлево

Пети ден-петък,14 октомври 2016г.

Закриване на Националната седмица на четенето и представяне

на резултатите от реализираните дейности.

Седмицата премина по представената програма

С  най-малките в детската градина                                                         И с учениците от средното училище:

– на финала – двама от нашите

възпитаници подариха книги на училищната библиотека:Кристиян Сотиров и Николай Мирославов

img_20161014_101517img_20161014_101709img_20161014_101704img_20161014_10152814691903_1125516030837224_490115856922537126_o 14707846_1125514417504052_1069789147692200810_o
14708022_1125515990837228_4365192966111681334_o

14642161_1125514764170684_7631072373695489904_n 14642346_1125515980837229_1860530222385587364_n 14642366_1125514834170677_8891255504006522430_n 14642661_1116468715099365_956648329_n 14643156_1116468325099404_1503635645_n 14643196_1116468778432692_976207457_n 14658412_1116468841766019_1851563724_n 14686174_1116468901766013_1010284836_n 14686617_1116468965099340_595162303_n 14694921_1116466195099617_1961755278_n 14696789_1116468688432701_461970102_n 14696826_1116468595099377_396677034_n 14702474_1125516087503885_8724259214616825951_n 14721593_1125515947503899_8259439251260665554_n

Честит Ден на учителя, скъпи колеги!

Днес светът отбелязва Международния ден на учителя.

Идеята за празника се ражда през 1966 г., когато в Париж се провежда междуправителствена конференция за статута на учителите, на която е подписан документът „Препоръки, засягащи статуса на учителя”. Тя е реализирана през 1994 г., по инициатива на ЮНЕСКО. Към момента празникът се отбелязва в над 100 държави.

Честит празник скъпи колеги!

Организация на превоза за учениците от СУ „Цанко Б. Церковски“ с. Никола Козлево

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

photo_big_333266         УТРЕ, 15 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.,

ЗА ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА,

ИЗВОЗВАНЕТО НА ПЪТУВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ ЩЕ СТАНЕ

КАКТО СЛЕДВА:

ТРЪГВАНЕ ОТ СЕЛО ЦЪРКВИЦА – 7.30 ч.

                                                                          ТРЪГВАНЕ ОТ СЕЛО ХЪРСОВО, СЕЛО РУЖИЦА – 8.00 ч.

Проверявайте за допълнителна информация, относно часовете

за извозване от останалите населени места.

 

„Да почистим България за един ден – 4 юни 2016“ в СОУ „Ц.Б. Церковски“- Никола Козлево

сливи за сметЕдин селянин имал син. Когато той пораснал вече за женитба, баща му почнал да мисли как да го ожени за добра мома, тъй че да са си лика-прилика.Мислил, мислил и най-после намислил. Натоварил една кола със сливи, па тръгнал по селата да ги продава.— Хайде, давам сливи за смет, сливи за смет.

Жени, моми, баби и булки – разшетали се да метат къщите и да се надпреварят коя повече смет да събере, та повече сливи да вземе

………………………

Най-после дошло едно хубаво момиче. То стискало малко смет в една кърпа. И рекло сливи да купува.

— Е-е, хубава девойко, много малко си събрала! За толкова смет какви сливи ще ти дам?

— Донесла бих и повече, чичо, ама нямаме. И тая не е от нас, дадоха ми я съседите, задето им помагах да метът.

Човекът, като чул това, много се зарадвал. Такова чисто и работливо момиче, което не държи в къщи прашинка смет, ще бъде най-добра къщовница.  И той я поискал за снаха. Оженил сина си за нея и много сполучил.

Участие в III-ти Национален конкурс „Пусть всегда будет солнце“

На 28 май 2016 година от 10.00 часа, в ОНЧ „Добри Войников – 1956 г.“ – гр. Шумен се проведе

III-ти Национален конкурс за руска поезия, песен и танци „Пусть всегда будет солнце“.

Представители на СОУ „Цанко Б. Церковски“ с. Никола Козлево в жанр „Поезия“ /втора

възрастова група/ бяха учениците от 9 клас: Ясемин Февзи Заид, Радослава Петрова Кънчева и

Иво Димитров Иванов.

С изпълнението на стихотворението „Красная ромашка“ – автор Муса Джалил, Ясемин Заид

спечели овациите на публиката и заслужено бе класирана от журито на I-во място в жанр „Поезия“.

Ясемин ще представи област Шумен на зонален кръг на Националният конкурс „Пусть всегда

будет солнце“, който ще се проведе на 18.06.2016 година в град Шумен, и в който ще участват

областите Шумен, Силистра, Разград, Русе, Добрич.

143 години безсмъртие – Дяконе, поклон!

                СЕДМИЦА, ПОСВЕТЕНА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

               в СОУ „Цанко Бакалов Церковски“  с. Никола Козлево, област Шумен

апостола на свободата

Високо
Посветено на Васил Левски

Няма път до тебе, Синеоки.
Зимата пътеките е скрила.
Ще те стигнем, само ако скочим
лъвски от хомота до бесило.

Който скочи толкова високо,
закълни го пред кама и кръст
да не трепва нивга пред жестокост!

Свободата си да плаща с кръв.

Няма да сме много – неколцина.
Трудно престрашава се раята
да остави всичко заради родина,
да си сложи на дръвник глава.

Сигурно не помним път висок,
дето води до живот свободен,
щом увисва тежко, Синеоки,
в примката въпроса ти „ Народе????“

Автор: Ивелина Никова Радионова

Изминалата седмица, преди датата 19 февруари, в нашето училище бе посветена на Васил Левски – Апостолът на свободата. Организаторите: Цветелина Илиева и Елис Яхова – преподаватели по информационни технологии организираха електронна викторина, Ивалина Сотирова и Даниела Димова – преподаватели по физическо възпитание и спорт се ангажираха със състезанието, а преподавателката по история и цивилизации – Росица Маркова, бе консултант при избора на въпросите за викторината. Но най-важни бяха участниците – нашите учениици.

Седмицата протече под надслова – „143 години безсмъртие“.

Проведе се състезание „Лъвски скок“ и електронна викторина „Какво знаем за Васил Левски?“ във всеки клас поотделно, като в състезанието участваха всички ученици от 3 до 12 клас.  На тези от тях, които се представиха отлично в отделните класове, се връчи грамота за Лъв/Лъвица на класа.

Във викторината участваха всички ученици от 5 до 12 клас. От всеки клас по един ученик се класира за финалният кръг. На победителят се връчи специална награда, а на всички, които участваха във викторината се връчи по една поощрителна награда.

Естествено имаме и снимки от награждаването, но тях ще публикуваме по-късно – в понеделник, необходимо е малко време да се организират и обработят снимките.

Ние те помним, Апостоле!

Галерия снимки от награждаването:

12528606_10153822415908820_269588320_o 12736528_10153822416043820_1747322249_o 12751754_10153822415928820_300067246_o 12751827_10153822416038820_2087323602_o 12752089_10153822416048820_2033122124_o 12754872_10153822415978820_623021667_o 12754923_10153822415958820_610656552_o 12754954_10153822415923820_1659186531_o 12755082_10153822415893820_1581475868_o 12755210_10153822415973820_90807400_o 12755217_10153822415883820_2014772278_o (1)

КАТО ФЕНИКС ИЗ ПЕПЕЛТА…..

Данчо лекоатлет          В покрайнините на областен град, в порутена къщичка, готова да рухне всеки момент, живее млад човек. Ще ми се да направя аналог с държавата ни, но… това е друга тема, защото в редовете по-долу става дума не за рухване, а за изграждане. Нека не звучи пресилено заглавието ми, но това бе най-точното сравнение, което изникна в съзнанието ми.

Младият човек живее с баща си и по-малкият си брат, в този дом, а  останалите деца от семейството /общо са били 13/  са вече извън бащиният дом – всеки по пътя си… Всяка сутрин и всеки следобед той ходи пеша до другият край на града, за да тренира. Билетчето за автобус не е „по джоба” му, защото парите от надници, парите от вторични суровини – бащата събира отпадъци за рециклиране, не стигат. Понякога се случва младежа да спре до съседният магазин, за да си купи една баничка – закуската, обяда и вероятно вечерята за деня. Това не се случва често, но гладен или сит – той е на спортната площадка – тренира. Тренира упорито, явява се на състезания, печели медали, случвало се е и да припадне на пистата, но…  става и продължава, продължава да тренира. Младежът учи  и в университет, затова дните, седмиците и месеците му текат планирано. Справя се, справя се с тренировките и ученето, справя се и с осигуряването на някаква прехрана за семейството му.

И аз, като повечето от вас, научих за този младеж от медиите, видях публикацията „Лекоатлет  гладува, но тренира  „ и в социалната мрежа Фейсбук. Какво бе учудването ми, когато в часът ми  по математика в 10 б клас, една от най-добрите ми ученички  Десислава Радева, ме помоли  да й отделя няколко минути след  часа, за да сподели нещо. Деси набързо разказа за какво става дума и след часовете аз, тя и Йорданка Стоянова от 12 а клас се събрахме, за да обсъдим реализацията на  идеята им. Училището ни има собствен сайт и решихме да почнем от там.

Първоначално бях замислила да представя  тази публикация като интервю, но после реших, че е най-добре да оставя инициаторите на идеята да я представят сами.

Деси - 10бКазвам се Десислава Радева, ученичка от 10б клас, СОУ „Цанко Бакалов Церковски“ с. Никола Козлево. Аз съм регионален координатор към Младежка фондация „Арете“ . Тази организация има за цел поощряване и подпомагане образованието на ученици от ромски произход. В момента с доброволците от „Арете“ организираме инициатива, свързана с финансово подпомагане на лекоатлет от гр. Добрич- Йордан Петров. Данчо е на 25 години , изцяло отдаден на тренировките и образованието си. Той живее с баща си и най-малкия си брат, преживявайки едва със 100 лева на месец. Този доход, който получавт е месечната му стипендия от университета. Не съм контактувала до сега с Йордан, но гледах интервю относно тази тема и там треньорката му споменава,че момчето винаги е редовно, и единствената причина за отсъствието му е,че е някъде на частна работа- било то копан или цепене на дърва , за да може да се препитава. Идеята за тази инициатива ни бе дадена от програмния ръководител на младежката организация- Галина Исаева. Другите доброволци вече са стартирали събирането на дрехи,обувки,пари и на 19.02.2016 г. ще се срещнат лично с него,за да му се предадат. Искрено бихме се радвали,ако има хора, които да ни симпатизират, за да можем да помогнем на Данчо. Ако имате въпроси-свържете се с нас. Данчето за публикацията помощ за ДанчоКазвам се Йорданка Стоянова Георгиева, на 18 год. от село Никола Козлево. Ученичка съм в 12а клас-СОУ „Цанко Бакалов Церковски“. От две години съм доброволец към Младежка фондация „Арете“. Фондацията подпомага, поощрява и защитава образованието на ромските деца. Доброволците, заедно с координаторите, организираме различни инициативи с благотворителна цел. Една от тези инициативи е да подпомогнем Йордан Петров от град Добрич-лекоатлет. Данчо е едва на 25 г. Живее заедно с баща си и най-малкия си брат, ако преживяване, едва със 100 лв от университетската стипендия, може да се нарече „живот“. Въпреки изнемогването, Данчо е редовен в университета и редките му отсъствия се дължат на това, че се опитва да изработи някой друг лев, като върши тежка физическа работа-копан, пренасяне на товари, цепене на дърва и прочее. Повечето от нас харчат пари, които в действителност не са им необходими. Ние, доброволците към Младежка фондация „Арете“, молим всички, които имат възможност -финансова или материална, да помогнат на младия човек, който е част от бъдещето на България. За лични срещи или повече информация, свържете се с мен или координатора-Десислава.

Като учител, аз всеки ден работя с деца. Виждам как израстват пред мен – ежегодно посрещам и изпращам випуски. Вглеждам се в очите на учениците си  и търся достъп до мислите и мечтите им. Оказва се доста трудна задача… Прическа, грим, нова дреха, чанта или обувки, о-о-о или нов смартфон, от който звучат  сладникави напеви или провиквания… Често си правя изводи, които не ми се ще да споделя, защото ще се окаже, че съм черногледа, но…ето че се появи този младеж, който ми вдъхна надежда. Огънчето в очите му, когато сподели идеята си – да остане в България, да печели медали за България, да завърши висшето си образование и да обучава младите спортисти на България, това огънче разпали отново започналата да тлее моя вяра в младите хора.

Като преподавател, и от понятни съображения, ще дам служебният телефон на училището, личните си имейл и телефонен номер .

Телефони за връзка:

05328/21-88 – СОУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево, област Шумен

0879605836 – Силвия Георгиева – преподавател по математика, ИТ и администратор на сайта

E-mail: silviageorgieva56@gmail.com

 

 Какво са направили до момента, след стартирането на инициативата, нашите организатори:

Десислава Радева, Йорданка Стоянова:

„Както знаете, ние,  доброволците от с. Никола Козлево организирахме инициатива за подпомагането на Йордан Петров от гр. Добрич. Поставихме кутия за дарения на входа на нашето училище, веднага след публикуването на инициативата на страниците на нашият сайт. Намерихме подходящ момент и посетихме кмета на община Никола Козлево,  заедно с директора на училището ни и един от учителите ( за повече подкрепа). Обяснихме на кмета за доброволческата акция, с която сме се захванали, помолихме го за финансова помощ и той откликна на нашият зов. Той обеща и веднага се зае с разпространяването на нашата инициатива и между служителите в общината, от които ще очакваме дарения. След това посетихме местните магазини за дрехи и хранителни стоки, като в един от магазините вече сме поставили кутия за събиране на средства ( с позволението на собствениците). Сумата,която сме събрали до момента е 109,90 лв. , това са даренията на учениците от училище, от магазините които сме посетили, от фабриката за безалкохолни напитки в нашето село, от местната аптека и общопрактикуващия лекар.

Набирането на средства  за Данчо все още не е приключило, понеже не сме определили дата за среща с него,когато лично да му предадем даренията.

в помощ на данчо в помощ на Данчо1 в помощ на Данчо2 в помощ на Данчо3 в помощ на Данчо5

Информация за връзка с нас:

05328/21-88 – СОУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево, област Шумен

0879605836 – Силвия Георгиева – преподавател по математика, ИТ и администратор на сайта

Акаунт в PayPal: silviageorgieva56@gmail.com

 

 

 

 

Ден на траур за СОУ „Ц.Б.Церковски“ – Никола Козлево – 01.02.2016 г.

Ръководството на СОУ „Цанко Бакалов Церковски“ с. Никола Козлево, област Шумен,

ОБЯВЯВА 01 февруари 2016 година

ЗА ДЕН НА ТРАУР

по повод неочакваната смърт на Теодора Божилова – заместник-директор на училището

и учител по физика

траурна лентичка-панделка

дорчето с лентичка         Отиде си един прекрасен човек, колега и приятел.

   Неумолима и жестока е смъртта! Няма думи, с които да се изразят чувствата на близки, роднини, приятели, колеги. 

    Съболезнования към близките от целия колектив на училището!

    Съболезнования от всичките ни ученици!

ПОЧИВАЙ В МИР!

Зелено училище – Равда – 2015 година

Толерантността

За децата ни е най-важно да са здрави, а толерантността им е вродено качество.

От 22.06. до 27.06.2015г. ученици от СОУ „ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ“  участваха  в  „Зелено училище“  в село РАВДА под надслов   „Толератни в училище и извън него“. В мероприятието участваха 40 ученици от  2  до 11 клас с трима ръководители и едно медицинско лице. Целта е децата да си починат след тежката учебна година и изпити, но и да се поставят в по-различна среда от тази в училище.

1513662_960955077289269_7294199598517063205_n 10403133_960955207289256_4872521688351801212_n 10501754_960955087289268_5701667367432255247_n 10989202_960955237289253_2152234846932301771_n 11267053_960955127289264_7203461017873726579_n 11401576_960955303955913_6407839725889043327_n 11403046_960955097289267_2486300232092422170_n 11403203_960955300622580_4526833628367083068_n 11541928_960955083955935_9079880369628343111_n 11667257_960955327289244_256473954743139274_n 11694799_960955203955923_3991873375206207761_n 11695844_960955293955914_5827288566597584683_n 11701153_960955113955932_3094587664579823656_n 11705277_960955080622602_2920909417753651666_n (1) 11705277_960955080622602_2920909417753651666_n 11709438_960955330622577_9169164560717002736_n 11709460_960955297289247_7478637426192651973_n 11709968_960954993955944_6140882570105219810_o

11715031_10153323334568820_1719396108_o 11713501_10202953957849164_1189777636_n 11706012_10153323334453820_2005458035_o 11701476_10153323334418820_1218240148_o 11694083_10202953957729161_198003641_n 11694268_10202953957689160_1737659964_n 11696820_10202953957929166_177232239_n 11701314_705308212948279_681143331_o 11693229_10153323333978820_828029954_n 11692984_10202953957609158_2046393808_n 11692887_10202953957569157_850752121_n 11667219_10202953957809163_103282117_n 11664858_10153323334578820_923270431_o 11664946_10153323334448820_207195358_o 11665627_10153323334393820_1733970921_o 11665816_10153323334598820_199946565_o 11664799_10153323334593820_774394902_o 11664072_10153323334563820_1762771033_o 11657579_10202953957889165_741998350_n 11657513_10202953957649159_144299785_n 11289700_10153323334288820_1156189075_n 11655307_10202953957769162_316697827_n 11655608_10202953957449154_807015132_n 11655947_10153323334573820_1257253191_o 11202119_1586937364891587_5030540735786046899_n

Прием – 9 клас за новата 2015-2016 година

Краят на учебната година за осмокласниците е след няколко дни.Вероятно повечето от тях са се ориентирали и са направили своят избор за продължаване на образованието си. Ето какво предлагаме ние, от СОУ „Цанко Бакалов Церковски“: /кликни, зад а разгледаш изображението/.ПОСТЕР-ПРИЕМ-2015

Профилирано обучение по информатика и информационни технологии и

Професионално в областта на производството на облекло от текстил, като завършващите професионална паралелка, получават Диплом за завършено средно общо образование и Удостоверение за професионална квалификация.

Като средищно училище – СОУ „Ц. Б. Церковски“ осигурява превоз на всичките си ученици, живеещи извън населеното място, в което се намира училището ни.

Училищното ръководство  осигурява възможност на завършващите средното си образование, при нас, ученици, да придобият и свидетелство за правоуправлнеие, кат. „В“, като поема 50 процента от разходите за курса.

За всеки новозаписал се деветокласник ще бъдат осигурени материални награди.

 

 

Трети март – незабравима дата за българският народ

1

Покойници, вий в други полк минахте,де няма отпуск, ни зов за борба,вий братски се прегърнахте, легнахтеи „Лека нощ“ навеки си казахте -до втората тръба.Но що паднахте тук, деца бурливи?

За трон ли злат, за някой ли кумир?

Да беше то – остали бихте живи,

не бихте срещали тъй горделиви

куршума… Спете в мир.

Българио, за тебе те умряха,

една бе ти достойна зарад тях,

и те за теб достойни, майко, бяха

И твойто име само кат мълвяха,

умираха без страх.

Но кой ви знай, че спите в тез полета?

Над ваший гроб забвеньето цъфти.

Кои сте вий? Над сянката ви клета

не мисли никой днес освен поета

и майките свети.

Борци, венец ви свих от песен жива,от звукове, що никой не сбира:от дивий рев на битката гръмлива,от екота на Витоша бурлива,от вашето ура.И тоз венец – той няма да завене,

и тая песен вечно ще гърми

из българските планини зелени,

и славата ще вечно пей и стене

над гробни ви хълми.

Почивайте под тез могили ледни:

не ще да чуйте веч тръба, ни вожд,

ни славний гръм на битките победни,

към вечността е маршът ви последни.

Юнаци, лека нощ!

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4

Wordpress Schneesturm направено от nksnow
Facebook login by WP-FB-AutoConnect