Месечен архив: юни 2020

Заповед на Директора, относно условията за разрешено присъствие на персонал и ученици в училищната сграда

Публикувано в Новини | Comments

Дати за ДЗИ – сесия август – септември 2020 година

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2Fzap_DZI_2020.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Публикувано в Новини | Comments

29 юни – Ден на безопастността на движението по пътищата – инициативи и реализация

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2F000283D0.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true][pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2F000283D1.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true][pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2F000283D2.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true][pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2F000283D3.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Публикувано в Новини | Comments

ДЗИ – проверете своите писмени работи от матури 2020 година

Уважаеми зрелостници,

Уведомяваме ви, че припроявено желание от ваша страна, може да се заепознаете с писмените си работи от ДЗИ – БЕЛ и втори ДЗИ.

Проверката може да направите във времето от 10.30 до 12.30 часа , на датите 18 и 19 юни 2020 година, в компютърен кабинет № 1/втори етаж/,

при господин Стефан Стефанов.

Директор: Катилиян Костадинов

Публикувано в Новини | Comments

Заповед за присъствие в училището на учители и ученици, които са включени в допълнително обучение

Публикувано в Новини | Comments

Изпращане на випуск 2020 година – СУ “Цанко Б. Церковски” – Н. Козлево

По предложение на ученици-зрелостници от випуск 2020, ръководството на СУ “Цанко Бакалов Церковски”, с. Никола Козлево, организира изпращането им на 23 юни 2020 година от 11 часа, на спортната площадка в двора на училището.

С оглед спазване  Наредбите и  противоепидемиологичните предписания, молим броят на родители и придружаващи лица да се ограничи до 3-ма на зрелостник.

от ръководството

Публикувано в Новини | Comments