Месечен архив: декември 2019

Седмица на книгата – ден след ден

Седмицата на книгата продължава:

Родителите четат приказка на децата в I клас.

Четем и творим,творим и четем!Състезание проведено в I клас за най-добър четец.Бяха раздадени грамоти и емблеми за активно участие в Националната седмица на четенето.

Изложба на любими приказни герои -1 клас.

Подарък КНИГИ  от РОДИТЕЛ на дете от трети клас – по една за 1-ви, 2-ри и 4-ти клас, а за 3-ти клас – 2. Както и изложба на приказни герои в 3-ти клас:

По повод “Седмица на книгата”, учениците от 8б клас,  посетиха читалищната библиотека. Там, по предложение на преподавателя по БЕЛ Недялка Радева, бе избран разказът на Елин Пелин “Вятърната мелница”.

След прочитането му пред класа, всеки  ученик трябваше да прочете разказ от произволно избран автор, като за целта ползваха консултацията на госпожа Радева, какво ще изучават  от българската литература в  следващите класове, а за откриването на авторите и техни произведения ползваха услугите на библиотекарката Мима Вълкова.

Така в задушевна, предизвикваща размисъл върху прочетеното атмосфера, премина един от дните на “Седмицата на книгата” в нашето училище.

Публикувано в Новини | Comments

Среща в град Нови пазар с Иновативно училище СУ “Хан Исперих”

Днес – 9 декември 2019г.

Изключително доволни от срещата. Слушахме, гледахме, дискутирахме, разгледахме чудесните кътове в някои от класните стаи, малко завидяхме, но и се мотивирахме – ние също да създадем подобни…. Такива срещи трябва да се случват по-често и не само защото са включени в План за дейностите на Иновативните училища. Споделените иновативни идеи и тяхната реализация са от полза, и за двете училища. Макар различни по теми и направление, целта на иновациите ни е една – обучението и възпитанието на нашите деца да се реализира по интересен, атрактивен, съобразен с бързо развиващите се нови технологии начин. Смартфон, таблет, компютър, електронни ресурси, връзка с Интернет – препоръчителни за часа. Урокът не се ограничава в задължителните: план, лекция на преподавател, проверка какво е запомнено… Урокът и класната стая се превръщат в тема за проучване и изследователско студио. Защо да прибираме телефоните, по-скоро ние казваме – извадете телефоните, проверете връзката си с Интернет, часът започва…. Звучи почти невероятно, но и в двете училища първите стъпки са направени в тази посока. Работата ни трябва да продължи и след приключване на проекта, защото ние вече виждаме ползата оти резултатите от нея.

Публикувано в Новини | Comments

И в спорта сме добри….

Коледен футболен турнир от 8 отбора – 3 място.

Публикувано в Новини | Comments

Общинска олимпиада – математика 2019 година

 

                                                  Информация

 

Съгласно Заповед №РД 09-2149от27.08.2019 год. на министъра на образованието и науката, утвърждаваща графиците за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2019/2020 год. и Заповед №1956-195/28.11.2019 год. на директора на училището, информираме:

На 10.12.2019 год. от 13.00 часа в СУ „Цанко Бакалов Церковски“, с. Никола Козлево ще се проведе общинският кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV клас до  VII клас.

Публикувано в Новини | Comments