Monthly Archives: февруари 2018

1-ви март 2018 година неучебен ден -Заповед на кмета на община Никола Козлево

Публикуваме заповед на кмета на община Никола Козлево – Ешреф Реджеб: Please follow and like us:

Posted in Новини | Comments

Заповед и График за провеждане на консултиране по учебни предмети – чл. 18, ал. 1,2 и 3

график0001 график0002 график0003 Please follow and like us:

Posted in Новини | Comments

Заповед за определяне на годишна оценка – самостоятелно обучение 2018 г.

Please follow and like us:

Posted in Новини | Comments