май 242017
 
Азбуката мила
кой с любов дари ни?
Кой ни даде сила
в робските години?
В нощите тирански
мрака кой прокуди?
Кой рода славянски
с писменост пробуди?
Кой към светлината
тръгна да ни води?
Солунските братя:
Кирил и Методий.
Тържествено шествие на учители
и ученици, родители от СУ „Цанко Б. Церковски“
с. Никола Козлево.
 Posted by at 10:17
Wordpress Schneesturm направено от nksnow
Facebook login by WP-FB-AutoConnect