Menu

Месец: май 2017

24 май – Ден на българската просвета и култура, и славянската писменост

Comments

Азбуката мила кой с любов дари ни? Кой ни даде сила в робските години? В нощите тирански мрака кой прокуди? Кой рода славянски с писменост пробуди? Кой към светлината тръгна да ни води? Солунските братя: Кирил и Методий. Тържествено шествие на учители и ученици, родители от СУ „Цанко Б. Церковски“ с. Никола Козлево.

Wordpress Schneesturm направено от nksnow
Facebook login by WP-FB-AutoConnect