Menu

Месец: декември 2016

Създаден е „Родителски клуб“ към СУ „Цанко Бакалов Церковски“, като дейност № 6

Comments

  По покана от ръководството на Проект „Бъдещето днес – образование и интеграция“ на община Никола Козлево, на 14 декември 2016 година година се проведе първото, учредително събрание на Родителски клуб към СУ „Цанко Бакалов Церковски“. Събранието, бе проведено по дневен ред, включващ учредяването на клуба и избирането на Председател, Секретар и Протоколчик. Събранието избра, […]

За децата от Хитрино

Comments

  Когато правиш добро, не ти е нужна благодарност. Стига ти онова затопляне под слънчевият сплит, борещата се с миглите сълза и леко потрепващият глас, с който изричаш: „Това мога да направя за  вас и го правя от сърце – вие  имате нужда от моята помощ сега.“                 […]

Wordpress Schneesturm направено от nksnow
Facebook login by WP-FB-AutoConnect