Menu

Месец: септември 2016

Организация на превоза за учениците от СУ „Цанко Б. Церковски“ с. Никола Козлево

Comments

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,          УТРЕ, 15 СЕПТЕМВРИ 2016 Г., ЗА ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА, ИЗВОЗВАНЕТО НА ПЪТУВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ ЩЕ СТАНЕ КАКТО СЛЕДВА: ТРЪГВАНЕ ОТ СЕЛО ЦЪРКВИЦА – 7.30 ч.                                                 […]

Wordpress Schneesturm направено от nksnow
Facebook login by WP-FB-AutoConnect