Прием – 9 клас за новата 2015-2016 година

Краят на учебната година за осмокласниците е след няколко дни.Вероятно повечето от тях са се ориентирали и са направили своят избор за продължаване на образованието си. Ето какво предлагаме ние, от СОУ „Цанко Бакалов Церковски“: /кликни, зад а разгледаш изображението/.ПОСТЕР-ПРИЕМ-2015

Профилирано обучение по информатика и информационни технологии и

Професионално в областта на производството на облекло от текстил, като завършващите професионална паралелка, получават Диплом за завършено средно общо образование и Удостоверение за професионална квалификация.

Като средищно училище – СОУ „Ц. Б. Церковски“ осигурява превоз на всичките си ученици, живеещи извън населеното място, в което се намира училището ни.

Училищното ръководство  осигурява възможност на завършващите средното си образование, при нас, ученици, да придобият и свидетелство за правоуправлнеие, кат. „В“, като поема 50 процента от разходите за курса.

За всеки новозаписал се деветокласник ще бъдат осигурени материални награди.

 

 

Wordpress Schneesturm направено от nksnow
Facebook login by WP-FB-AutoConnect