юни 112015
 

Краят на учебната година за осмокласниците е след няколко дни.Вероятно повечето от тях са се ориентирали и са направили своят избор за продължаване на образованието си. Ето какво предлагаме ние, от СОУ „Цанко Бакалов Церковски“: /кликни, зад а разгледаш изображението/.ПОСТЕР-ПРИЕМ-2015

Профилирано обучение по информатика и информационни технологии и

Професионално в областта на производството на облекло от текстил, като завършващите професионална паралелка, получават Диплом за завършено средно общо образование и Удостоверение за професионална квалификация.

Като средищно училище – СОУ „Ц. Б. Церковски“ осигурява превоз на всичките си ученици, живеещи извън населеното място, в което се намира училището ни.

Училищното ръководство  осигурява възможност на завършващите средното си образование, при нас, ученици, да придобият и свидетелство за правоуправлнеие, кат. „В“, като поема 50 процента от разходите за курса.

За всеки новозаписал се деветокласник ще бъдат осигурени материални награди.

 

 

 Posted by at 07:02
Wordpress Schneesturm направено от nksnow
Facebook login by WP-FB-AutoConnect