Menu

Месец: септември 2014

Включваме се в кампанията: „Да върнем вярата в доброто“

Comments

Средно общообразователно училище „Цанко Бакалов Церковски“ ще се включи в кампанията на 15 септември – вместо цветя – помощ за пострадалите от наводненията през тази година. Публикуваме писмото на РИО гр. Шумен, обръщението на инициаторите на тази кампания, предложения за теми за часа на класа, а отделно- като линк ще публикуваме и анкетата, която ще […]

Wordpress Schneesturm направено от nksnow
Facebook login by WP-FB-AutoConnect