1-ви март 2018 година неучебен ден -Заповед на кмета на община Никола Козлево

Публикуваме заповед на кмета на община Никола Козлево – Ешреф Реджеб:

Wordpress Schneesturm направено от nksnow
Facebook login by WP-FB-AutoConnect