Фестивал „Отворено сърце – 2013“ – Велико Търново – успешно представяне на нашето училище