УП по материалознание и УП по предприемачество- РПП – 8б – Проект „Иновативно училище“

Преподавател: Ивалина Христова

В час по УП по предприемачество РПП

Час по УП по материалознание РПП

Час по УП – предприемачество РПП, проведен съвместно с класният ръководител Даниела Димова – темата е

Денят на търпението и толерантността, и свързаните с него понятия.

Час по УП по материалознание РПП – темата е кибертормоз – изработване на символи, разискване на понятия , свързани с темата.

Непознатите думи от темата – преписване, обсъждане, записване значението на непознатите думи.- 13 май 2029 г.