Утвърден план-прием за 2019-2020 година на завършилите основно образование

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_002689.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true][pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_002656.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]