Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsounkozlevo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2FCCF_0004211.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]