ян. 302014
 

                       Ръководството на СОУ „Цанко Бакалов Церковски“ с. Никола Козлево, 

                                СЪОБЩАВА 
на всички ученици, преподаватели  и помощен персонал,
че 31 януари 2014 година /петък/ е нормален УЧЕБЕН ДЕН.
       Отсъстващите ще бъдат санкционирани съгласно ППЗНП.
 Posted by at 17:55
Wordpress Schneesturm направено от nksnow
Facebook login by WP-FB-AutoConnect