Ресурси и полезни линкове

1. Влезте във: Wiggio-SOU-CBCerkovskiNKozlevo и се свързвайте със своите ученици, поставяйте им задачи,

 консултирайте ги и ежедневно бъдете на тяхно разположение.

Условията ще поясня по-късно, след като направя необходимите регистрации..

2. Конвертирайте онлайн PDF to WORD

3. Линк към наредба № 3 за нормите на преподавателска работа – ТУК

4. НАРЕДБА № 3 ОТ 15 АПРИЛ 2003 Г. ЗА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 73 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2009 Г.)

naredba-3-ocenqvane

5.НАРЕДБА № 4 ОТ 16 АПРИЛ 2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

naredba4zadocumentite

В сила от 08.05.2003 г.