Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги

Download the PDF file .